آموزش ابتدایی

فعالیت فوق برنامه

فعالیت های فوق برنامه

فعالیت های مکمل و فوق برنامه ، به آن دسته از تجربه ها ، فعالیت ها و فرصت هایی اطلاق می گردد که به منظور غنی سازی برنامه های موجود مدارس ، تعمیق مفاهیم یادگیری توجه به استعدادها ، نیاز به علائق متفاوت دانش آموزان در پرورش قابلیت های ذاتی آنان و آماده ساختن متربیان برای انجام وظایف و مسئولیت های شهروندی در زندگی و ..... پیش بینی و اجرا می گردد.

فعالیت مکمل و فوق برنامه فعالیتی است که به منظور ایجاد انگیزه و چالش در یادگیرنده به منظور تجربه در فضای آزاد و در عین حال مرتبط با موضوعات درسی طراحی می شود . دامنه فعالیت های فوق برنامه از مدرسه تا فضای بیرون مدرسه می باشد .

فعالیت فوق برنامه مجموعه ای از تجربیات دانش آموزان است که بیشتر به خارج از حیطه کلاس مربوط می شود . برای این فعالیت ها در برنامه درسی روزانه ساعات بخصوصی پیش بینی نشده است و جزء مواد امتحانی نیست و شرکت شرکت دانش آموزان در این فعالیت ها اختیاری است . این فعالیت ها در طول و عرض برنامه درسی قرار دارند و با هدف تقویت و تکمیل و تعمیق یادگیری اهداف برنامه درسی صورت می گیرد .

به استناد بخشنامه سازمان آموزش و پرورش استان گلستان " شماره 21/41776/781 مورخه 9/7/86"جهت فعالیت های فوق برنامه تصمیمات زیر در آموزش و پرورش منطقه گالیکش اتخاذ گردید .

1.       تشکیل کمیته فعالیت های مکمل و فوق برنامه در منطقه .

2.       مدارس زیر مجری فعالیت های مکمل و فوق برنامه در سال تحصیلی 87 1386 در منطقه می باشند:
 شهید سلیمانی اسلام آباد  ، شهید چمران آب پران ، هجرت املاک ، آیت الله غفاری محمد آباد ، حکمت بش اویلی ، آیت الله سعیدی عرب بوران ، جابربن حیان کمال آباد ، هفتم تیر تراجیق ، ابن سینا ، شهید نامجو سرچشمه ، فضیلت پاسنگ ، شهدا پاسنگ ، شهید براهوئی قاسم آباد ، مهدیه آق قمیش، بشکوفه آق قمیش ، بلال حبشی دار آباد، آیت الله کاشانی تنگراه ، شهید اسلامی

3.    توسط سرگرو های آموزشی هر پایه در مقطع ابتدایی فعالیت هایی به عنوان پیشنهاد ارائه گردید. این پیشنهاد ها توسط بخشنامه ای به کلیه مدارس ارسال گردید .

4.    آموزگاران مدارس مجری ، نمونه ای از فعالیت های فوق برنامه در دروس مختلف را تهیه و تنظیم نموده و تاپایان آذر 86 به همراه محاسن ، مشکلات و پیشنهادات به کارشناسی آموزش ابتدایی ارسال نمایند .

5.       به منظور پیگیری و نظارت بر چگونگی اجرای طرح ، بازدید از مدارس مجری توسط کمیته منطقه پیش بینی شده است .

6.       مدیران مدارس نمونه هایی از فعالیت های انجام شده توسط معلمین را جهت ارزیابی به کارشناسی ابتدایی ارسال نمایند .

7.       به تعدادی از نفرات برتر و فعال در طرح ، تقدیر نامه منطقه ای یا استانی تقدیم خواهد شد .

8.    مدیران محترم مدارس مجری به جهت اهمیت موضوع ، نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورای معلمان اقدام نموده ، صورتجلسه را به همراه نمونه فعالیت های تنظیم شده توسط معلمین در پایان آذر به کارشناسی ابتدایی ارسال نمایند .

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آبان ۱۳۸۶ساعت 9:36  توسط   |